Náramky priateľstva s menom

 
Na náramok potreabuješ asi 50 - 60cm dlhé spodné nite (oranžové). Hlavnú niť (čierna) nestrihaj, nechaj celú bavlnku. Budeš jej potrebovať veľa.
Hlavná niť je čierna a spodné sú oranžové.


1) Skôr ako začneš písať písmeno , urob si niekoľko rovných riadkov hlavnou niťou (čiernou)

2) Na tomto obrázku je 8 rovných riadkov hlavnou niťou. Začni pliesť 9 riadok, v ktorom už budeš písať písmeno.

 

3) Ďalší uzlík bude oranžový. Uviaž ho spodnou niťou (uzlík vľavo).

 

4) Takto pokračuj v celom riadku. Posledný uzlík v riadku uviaž hlavnou niťou.

 

5) Takto vyzerá prvý riadok písmena P.

 

 

6) Ďalší riadom začni čierným uzlíkov vľavo.

 

 

7) Potom uviaž oranžový uzlík vpravo.

 

8) Uviaž ďalšie dva  čierne uzlíky vľavo.

 

9) Nasledujúci uzlík bude oranžový vpravo.

 

10) Dokonči riadok čiernými uzlíkmi vľavo.

 

11) Ďalší riadok urobíš tak isto ako predchádzajúci, len ho začneš

začneš viazať z ľavej strany. Posledný uzlík bude čierny.

12) Uviaž dva čierne uzlíky vľavo a ďalšie dva oranžové uzlíky vpravo.

 

13) Riadok dokonči čiernými uzlíkmi vľavo.

 

14) Ďalší riadok bude celý uviazaný hlavnou niťou (medzera medzi písmenami).